Historie

Sportscenter Herning ligger på Holing-Knuden ca. 2 kilometer fra Herning Centrum.

Første etape af Sportscenter Herning blev taget i brug i 1994.

Anden etape blev taget i brug i efteråret 2001.

Yderligere udbygning af sportscentret er allerede på tale.

Holing-Knuden er under udbygning med mange fritidsfaciliteter. På Holing-Knuden ligger der foruden sportscentret også Herning Isstadion, Herning Vandrerhjem og Kærbo Rideklub, som nærmeste naboer til centret. Indenfor gå-afstand ligger Herning Svømmehal.

På nuværende tidspunkt er området under udbygning med en stor natursø (Fuglsang Sø) samt etablering af en campingplads efter international standard.

Ideen om at samle mange sportsklubber under ét tag har to bevæggrunde, dels driftsøkonomiske aspekter, dels opnåelse af synergier mellem sportsklubberne. Det, at mange klubber er samlet under ét tag, har allerede for klubberne vist sig som en rigtig god ide. At klubben bor midt i et spændende idrætsmiljø, har betydet forøget medlemsinteresse i den enkelte klub. Alle klubber har siden flytningen til Holing oplevet markant medlemsforøgelse.