Idrætsrådet

IDRÆTSRÅDET
Holingknuden 3
7400 Herning

Tlf. 97 22 19 81 – fax: 97 21 68 84

Kontortid:
Mandag – Onsdag: 9.00 – 16.00
Torsdag: 9.00 – 17.30
Fredag: 9.00 – 12.00

Forretningsføreren forestår den daglige drift af foreningernes driftstilskud, der overordnet administreres af Idrætsrådet.

Læs mere på www.irhk.dk